นายกสภา ฯ มอบเกียรติบัตรและรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ในโอกาสครบรอบ 49 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มก.

DSC_0291-2