นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมอวยพรและให้โอวาท
เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วันที่ 2 กันยายน 2558

11223307_1038172952882684_8023136413873577750_n