เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น.  ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4
กลุ่มคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนหนึ่ง
ได้เข้าพบให้กำลังใจ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KAS_4350