เดินหน้าสภา มก. พบประชาคม มก.

DSC_5958

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2558
สภา มก. สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน กับ ประชาคมบางเขน เดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8  (อ่านรายละเอียด)

 

 

DSC_5958

ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กันยายน 2558
สภา มก. สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน กับ ประชาคมวิทยาเขตศรีราชา เดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8  (อ่านรายละเอียด)

 

 

 

DSC_5958

ครั้งที่ 3 วันที่ 29 กันยายน 2558
สภา มก. สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน กับ ประชาคมวิทยาเขตกำแพงแสน เดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8  (อ่านรายละเอียด)

 

 

12113276_907539022650264_3491386593801841510_o-2

ครั้งที่ 4 วันที่ 2 ตุลาคม 2558
สภา มก. สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน กับ ประชาคมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8  (อ่านรายละเอียด)

 

 

sm_KAS_6837

ครั้งที่ 5 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
สภา มก. สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน กับสำนักงานอธิการบดี เดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8  (อ่านรายละเอียด)

 

 

sm_KAS_7827

ครั้งที่ 6 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
สภา มก. สัมมาทิฐิภิรมย์ พบผู้นำนิสิต เดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8  (อ่านรายละเอียด)