คณะผู้บริหารและบุคคลกร สวัสดีปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัย

« 1 ของ 2 »

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมของนายกมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561

นายกสภา ฯ ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี 2559
“สงกรานต์กลางกรุง…ลั่นทุ่งบางเขน”  ณ ถนนข้าวไรซ์เบอร์รี่
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

KAS_1294-2