รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. เป็นประธาน
เปิดงาน “1 ทศวรรษ สระสุวรรณชาดพระราชทาน”
DSC_9481