นายกสภา ฯ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ
“ทางสายใหม่ The Priority ร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกัน”
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

miracle_007