นายกสภา ฯ  นำคณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า บุคลากร และนิสิต
รดน้ำคารวะบูรพาจารย์อาวุโส
ครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์KAS_4544-2