นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงานวันขอบคุณบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559DSC03970