นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เยี่ยมเยือนและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมาะลำไย ประเทศสหภาพเมียนมา
เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2558
 12435651_735058266630669_408249648_n