นายกสภา ฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2558
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

KU_kps (84)