ประชุมจัดตั้ง “ห้องเกียรติยศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน”
วันที่ 23 มีนาคม 2559

12899469_777499475719881_2054579016_2-2