สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบประชาคมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

12113276_907539022650264_3491386593801841510_o-2