นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมสมองผู้บริหาร มก.
ร่างวิสัยทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยใหม่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
12242229_1188550071172791_1720016447_n
« 1 ของ 2 »