นายกสภาฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี 2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

KAS_9174_2