นายกสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบริการดีมีคุณธรรม
DSC_0629