นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ”
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

KAS_0585-2