นายกสภา ฯ บรรยายพิเศษ
ในการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

KAS_6028