นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ
ขยายผลนำความรู้สู่ชุมชน ระหว่าง มก. และ ธ.ก.ส.
KAS_7244_2