นายกสภา ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร
“ลงนามถวายพระพร” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559KAS_7009