นายกสภา ฯ ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีเปิดการจราจร
ถนนเลียบคลองบางเขน (ถนนชั่วคราว) พื้นที่เขตจตุจักร
วันที่ 24 มีนาคม 2559
road_bk12