นายกสภา ฯ ร่วมเปิดงาน คอนเสิร์ต
“ เฉลิมบรมราชกุมารี ดุริยดนตรีสโมสร ”
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558

12015464_602580083214784_323579331_o-2