นายกสภาฯ ให้การต้อนรับ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์
เปิดงาน “ เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ” ประจำปี 2558 นวัตกรรมสู้ภัยแล้ง

KAS_7313