นายกสภาฯ มอบเข็มพระพิรุณทองคำ “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 15
และ เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ทำชื่อเสียง มาสู่ มก.
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559DSC_1241