รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ
ถวายและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
KAS_1831