สภา มก. สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน กับ ประชาคมบางเขน
เดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8

 DSC_5958