นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ
“ปลูกบ้าน ปลูกเมือง ปลูกชีวิต”

12204412_10153240833132336_1566818067_o_222