นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ
“ฝ่าวิกฤติ เศรษฐกิจ ยุคปฏิรูป” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558

เธ‡เธฒเธ™เธชเธฑเธกเธกเธ™เธฒเธชเธกเธฒเธ„เธก ExMBA_8987-2