นายกสภา ฯ เปิดงานเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 255912788567_239104193097022_2049020102_o