นายกสภา ฯ ร่วมวางพวงมาลา ในโอกาสครบรอบ 36 ปี
วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
KU_kps (12)