นายกสภาฯ มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดีเด่นในงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558

KAS_1161-2