นายกสภาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2559
“วันเกษตรศาสตร์” เขียวขจี ทำดี ทั่วแผ่นดิน”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559DSC_1076-2