นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
52 ปี วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
KAS_9719