นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

IMG_9388 (Medium)-2