นายกสภา ฯ เปิดโครงการคืนจักยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

pic_bike_sakon1