นายกสภา ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาหอการค้าไทย หารือ มก.เปิดประตูสู่เมียนมาร์

KAS_6856