นายกสภา ฯ เป็นประธานในงาน “สงกรานต์นอกกรุง ณ ทุ่งสุขลา”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

DSC_0094-2