นายกสภาฯ ในฐานะประธานบอร์ดสถานีวิทยุ ม.ก. ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
การบริหารงานของ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เดินหน้าจัดทำ
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “เกษตรศาสตร์ ประชาชน”
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559893499_830448987077486_4505544317951325860_2