นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
เยี่ยมชม สวนแสนปาล์ม และ โครงการบำบัด
และใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริ

462ad80c2a24c1c5e9280ab7506654ea_XL-2