นายกสภาฯ เป็นประธานในงานวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ครบรอบ 31 ปี
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559DSC_2310