นายกสภาฯ นำผู้บริหาร บุคลากร นิสิต สื่อมวลชน
ปั่นจักรยานประสานสัมพันธ์ ถนนเลียบคลองบางเขน
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559KAS_1910