นายกสภา ฯ นำคณะผู้บริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงาน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2559

12794857_1066191686755792_3990831924096325181_o-2