รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 255912767410_761081207361708_1250485965_n