สืบสานพระราชปณิธาน คืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี

10869539_963853797040117_1713500273997399235_o-2