KAS_7292
 นายกสภา ฯ บรรยายพิเศษ หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“ย้อนเวลาไปหาอดีต-ขีดปัจจุบัน-สู่อนาคต มก.”
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559
อ่านต่อ…
วิวัยทัศนและยุทธศาสตร มก
banner_kucouncil_1หนังสือรายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘
(เมษายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
อ่านได้แล้ววันนี้…
.
เรื่องที่ควรรู้และเรื่องที่ต้องทราบ เพื่อการเดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปด้วยกัน
ของเกษตรศาสตร์หนึ่ง เกษตรศาสตร์สิบ เกษตรศาสตร์ร้อย เกษตรศาสตร์พัน
เกษตรศาสตร์หมื่น เกษตรศาสตร์แสน เกษตรศาสตร์ล้าน
.
รายงานผลการดำเนินงาน
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2558
ข่าวสาร สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
ข่าวสาร สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
ประชาคม มก ความคืบหน้าการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

ประชาคม มก. กับ ความคืบหน้าการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านต่อ …

banner_oneKU