KAS_4155_500นายกสภา ฯ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว
ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
วันที่ 16 กันยายน 2559
อ่านต่อ…
IMG_9947_nurseนายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธี “นพรัตน์วชิระไหว้ครู” พร้อมมอบทุนการศึกษา
วันที่ 12 กันยายน 2559
อ่านต่อ…
KAS_0065_treeนายกสภาฯ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด
และเปิดงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559
วันที่ 10 กันยายน 2559
อ่านต่อ…
KAS_3171_4นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประเพณี
เกษตรศาสตร์ – มหิดล – กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 18
วันที่ 9 กันยายน 2559
อ่านต่อ…
KAS_2937_openนายกสภา ฯ กล่าวต้อนรับในพิธีลงนามความร่วมมือ
บูรณาการความรู้เปิดบ้านสอนน้อง @ สนามบินสุโขทัย
วันที่ 7 กันยายน 2559
อ่านต่อ…