KAS_4285-2

นายกสภา ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …

 

DSC_1076-2

นายกสภาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2559
“วันเกษตรศาสตร์” เขียวขจี ทำดี ทั่วแผ่นดิน”
อ่านต่อ …

 

KAS_4795-2
นายกสภา ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54
พร้อมมอบรางวัลผลงานวิจัย
อ่านต่อ …
KAS_4544-2

นายกสภา ฯ  นำคณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า บุคลากร และนิสิต
รดน้ำคารวะบูรพาจารย์อาวุโส
ครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ่านต่อ …

KAS_4409-2

ร่วมวางพวงมาลา คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
ครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ …