DSC_9102
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. และประธานมูลนิธิ มก.
รับมอบทรัพย์สินมูลนิธิตระการศักดิ์ มณีภาค
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558
อ่านต่อ …
KAS_7501_2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
อ่านต่อ …
KAS_7244_2
นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ
ขยายผลนำความรู้สู่ชุมชน ระหว่าง มก. และ ธ.ก.ส.
อ่านต่อ …
banner_11nov
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้นำนิสิต
“เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘”
อ่านต่อ …
KAS_7313
นายกสภาฯ ให้การต้อนรับ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์
เปิดงาน “ เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ” ประจำปี 2558 นวัตกรรมสู้ภัยแล้ง
อ่านต่อ …