84805

นายกสภาฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร มก. และนิสิต

ถวายพระพรในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

อ่านต่อ …

KAS_6028

นายกสภา ฯ บรรยายพิเศษ

ในการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

อ่านต่อ …

KAS_5513

ประชุมผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศักราชใหม่ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ภายใต้การบริหาร KU ++ Super plus

อ่านต่อ …

press-kup
สภา มก. มีมติให้สรรหาอธิการบดี มก.
และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีคนใหม่
อ่านต่อ …
pic
นายกสภาฯ เปิดงาน สัมมนา
“ สหวิทยาการแห่งชีวิต เปลี่ยนความต่างเป็นพลัง”
อ่านต่อ …