462ad80c2a24c1c5e9280ab7506654ea_XL-2

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี พร้อมด้วย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
เยี่ยมชม สวนแสนปาล์ม และ โครงการบำบัด
และใช้ประโยชน์จากขยะตามแนวพระราชดำริ
อ่านต่อ …

KAS_1831

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ
ถวายและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่านต่อ …

DSC_5958

สภา มก. สัมมาทิฐิภิรมย์ พบมิตรเพื่อนร่วมงาน กับ ประชาคมบางเขน

เดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8

อ่านต่อ …

KAS_1144

สัมมาทิฐิภิรมย์ กับ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.)

เดินหน้า มก. สู่ทศวรรษที่ 8

อ่านต่อ …

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานเปิดป้าย KUR+ (KU Radio Plus)

อ่านต่อ …